Skip to content
na

Wynik:

Według średniego kursu NBP z dn.