Skip to content
Menu
Strona główna » PMI w strefie euro spadł trzeci miesiąc: Niemcy w tle

PMI w strefie euro spadł trzeci miesiąc: Niemcy w tle

PMI w strefie euro spadł trzeci miesiąc: Niemcy w tle

Spis treści

Mniej niż minutaCzas czytania: Minut

Sytuacja w przemyśle strefy euro nadal trudna, choć z oznakami stabilizacji

Najnowsze dane PMI dla strefy euro, w tym także dla Polski, pokazują ciąg dalszy recesji w przemyśle, mimo pewnych sygnałów ożywienia. Marcowe wskaźniki PMI obrazują rosnące wyzwania gospodarcze i skomplikowaną sytuację na przestrzeni ostatnich miesięcy. Choć spadki produkcji i zamówień wyhamowują, to wskaźnik PMI dla przemysłu w marcu spadł do poziomu 46,1 punktu, nadal pozostając poniżej progu 50 punktów, co sugeruje kurczenie się działalności gospodarczej.

Tempo spadku produkcji i zamówień spowalnia

W raporcie S&P zaznaczono, że spadek produkcji w strefie euro był obserwowany przez cały poprzedni rok, ale w marcu jego tempo osłabło do najniższego poziomu od kwietnia ubiegłego roku. Podobną tendencję widać w redukcji nowych zamówień. Ograniczenie negatywnego wpływu z rynków zagranicznych pomogło nieco stabilizować recesję popytu. Eksportowe zamówienia zmniejszały się w najmniejszym stopniu od prawie dwóch lat.

Zakup środków produkcji nadal ograniczany

Pomimo spadku produkcji, producenci w strefie euro kontynuują zmniejszanie zakupu środków produkcji, chociaż odnotowano tu najłagodniejszy spadek od marca poprzedniego roku. Firmy preferują korzystanie z już zgromadzonych zapasów, co wskazuje na strategiczne podejście do zarządzania zasobami w obliczu niepewności rynkowej.

Ograniczenie zatrudnienia w przemyśle

Firmy przemysłowe w strefie euro kontynuowały zmniejszenie zatrudnienia, jednak skala redukcji etatów była umiarkowana i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednimi miesiącami bieżącego roku, co może wskazywać na pewną stabilizację w tym obszarze. Z kolei koszty produkcji spadły, choć w najmniejszym stopniu od roku, co pokazuje, że presja kosztowa nieco się zmniejsza.

Różnice w sytuacji poszczególnych krajów

Marcowe odczyty PMI ujawniają zróżnicowaną sytuację w obrębie krajów strefy euro. Grecja odnotowała wzrost, podobnie Hiszpania. We Włoszech sytuacja poprawiła się po raz pierwszy od roku. Tymczasem, Niemcy zanotowały największy spadek wskaźnika PMI, co wskazuje na szerokie załamanie, obejmujące różne segmenty przemysłu.

Niemcy z najgłębszym spadkiem wskaźnika PMI

Niemiecki przemysł odnotował piąty z rzędu spadek wskaźnika PMI do poziomu 41,9 punktu, co sygnalizuje głębokie trudności i utrzymujący się spadek produkcji oraz nowych zamówień. Brzmi to jako alarm dla gospodarki niemieckiej, która jest lokomotywą całej strefy euro.

Optymizm producentów mimo niepewności

Pomimo trudnej sytuacji, europejscy producenci wyrażają optymizm, spodziewając się ożywienia w drugiej połowie roku i planując wprowadzenie nowych produktów. Niemniej, oczekiwania te są stonowane w obliczu nadal wysokiego poziomu niepewności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *