Skip to content
Menu
Strona główna » Polski Przemysł W Kryzysie: Czeka na Zagraniczny Popyt

Polski Przemysł W Kryzysie: Czeka na Zagraniczny Popyt

Polski Przemysł W Kryzysie: Czeka na Zagraniczny Popyt

Spis treści

Mniej niż minutaCzas czytania: Minut

 

Sytuacja w Polskim Przemyśle – Wzrost Wskaźnika PMI

Polski sektor przemysłowy wciąż przeżywa okres wyzwań, pomimo nieznacznego wzrostu wskaźnika PMI (Purchasing Managers’ Index) w marcu do poziomu 48,0 punktów z 47,9 punktów w poprzednim miesiącu. Jest to jednak wartość poniżej progowej wartości 50 punktów, co wskazuje na kontynuację tendencji spadkowej w koniunkturze, trwającej nieprzerwanie od maja 2022 roku.

Pogłębiające się Problemy Kontraktacyjne

W analizowanym okresie odnotowano znaczne zmniejszenie produkcji przemysłowej, głównie z powodu słabnącego portfela zamówień. Liczba nowych kontraktów systematycznie maleje, trwając nieprzerwanie przez 25 miesięcy. Ten ostatni spadek sprzedaży można przypisać malejącemu popytowi, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W badaniach podkreślano również obniżony eksport, zwłaszcza do Niemiec i Holandii, aczkolwiek pojawiły się także sygnały o wzroście zainteresowania na rynkach spoza Unii Europejskiej.

Oznaki Ożywienia Rynkowego

Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, komentuje sytuację, zaznaczając, że polski przemysł mimo trudności dostrzega oznaki pozytywnych zmian, takie jak na przykład wzmożone działania rekrutacyjne. Choć niski popyt ogranicza nadmierną eksploatację mocy produkcyjnych, pojawiają się sygnały stabilizacji w odczuciach pracodawców. Wskaźniki te sugerują, że w marcu liczba zatrudnionych zmniejszała się w wolniejszym tempie, a niektóre przedsiębiorstwa deklarowały nawet zamiar zwiększenia zatrudnienia w związku z wprowadzeniem nowych produktów czy długoterminowymi planami rozwoju.

Zapasy i Koszty Produkcji

Dynamika aktywności zakupowej w firmach nadal podążała ścieżką spadkową, lecz tempo spowolniło. W raporcie PMI zwrócono uwagę na próby optymalizacji stanów zapasów, niemniej jednak po raz pierwszy w bieżącym roku odnotowano wzrost zapasów produktów gotowych, co niektóre przedsiębiorstwa tłumaczyły niższą niż oczekiwano sprzedażą. Co więcej, marzec przyniósł nieco większe koszty zakupu surowców, aczkolwiek ich wzrost był wolniejszy niż miesiąc wcześniej, natomiast producenci dalej zniżali ceny swoich wyrobów, walcząc o nowe zamówienia w warunkach widocznej konkurencji na rynku.

Perspektywy Wzrostu Produkcji

Mimo problemów przemysłowców w Polsce, zachowany jest optymizm co do przyszłości sektora. Producenci wierzą w możliwość wzrostu produkcji w ciągu nadchodzących 12 miesięcy, co może stanowić znak zbliżającego się ożywienia gospodarczego.

Porównanie z Niemcami

Również ciekawe są porównania wskaźnika PMI Polski z Niemcami. Nie tylko znaczne różnice w odczytach – 48,0 pkt w Polsce przy 41,6 pkt w Niemczech – ale i historyczne rekordy różnic w tych danych, pozwalają z optymizmem spoglądać na potencjał polskiego przemysłu.

„`
W powyższym kodzie HTML dokonałem konwersji dostarczonego tekstu na zwięzłą, uporządkowaną wersję z zachowaniem głównych punktów i struktury HTML wykorzystując odpowiednie nagłówki oraz paragrafy. W pełni skupia się to na informacjach dostarczonych, bez wchodzenia w tematy dodatkowe, typu kontekst inwestycji Sebastiana Kulczyka czy ofert ZUS, które znajdowały się w oryginalnym tekście źródłowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *