Skip to content
Menu
Strona główna » Zmiany od 8 maja: Recepty Blokowane

Zmiany od 8 maja: Recepty Blokowane

Zmiany od 8 maja: Recepty Blokowane

Spis treści

Mniej niż minutaCzas czytania: Minut
Zmiany w przepisach dotyczących wystawiania e-recept Już niedługo, od 9 maja, lekarze w Polsce napotkają na istotne zmiany w zakresie wystawiania e-recept. Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi, wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia, nie będzie już możliwe stosowanie dotychczasowego modelu wystawiania tzw. recept rocznych. Reformy te stanowią odroczenie wcześniejszych planów, wedle których nowy system miał wejść w życie już 1 kwietnia. Mimo tego przedłużenia terminu, po 8 maja, dokonywanie wpisów na e-receptach według poprzedniej schematyki dawkowania napotka na blokadę w systemie informatycznym. Kluczową zmianą dla pacjentów, już obowiązującą od listopada 2023, jest ograniczenie do 120 dni maksymalnej ilości leków, jakie można odebrać z apteki na podstawie tzw. recept rocznych. Resztę przepisanego leku pacjent może wykupić po upływie kolejnych 90 dni. Dodatkowo, od 1 marca br. w aptekach obowiązuje zautomatyzowany system obliczający ilość przekazywanego leku, chociaż na początku napotkał on problemy z operacyjnością, wynikające z niekompatybilności oprogramowania w gabinetach lekarskich. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, iż dla prawidłowego działania systemu farmaceutycznego konieczne jest zastosowanie zmodernizowanego sposobu zapisywania schematów dawkowania na e-recepach. Nowy model ma na celu ułatwić precyzyjne określenie schematu dawkowania oraz okresu terapii. Mimo wprowadzonego okresu przejściowego, który miał trwać od 1 do 31 marca i umożliwiał stosowanie obu systemów, ministerstwo postanowiło przedłużyć go do 8 maja. Po tej dacie oprogramowanie w gabinetach lekarskich musi być dostosowane do nowych wymagań, w przeciwnym razie próby wystawienia e-recepty z użyciem starego schematu będą automatycznie odrzucane przez system. Dla pacjentów oznacza to, że nie muszą oni podejmować żadnych specjalnych działań w związku z wprowadzanymi zmianami, gdyż obowiązek dostosowania się do nowych przepisów spoczywa na medykach. Niemniej, mogą pojawić się problemy z realizacją recept, jeśli lekarz nie zastosuje się do nowych wytycznych. W kontekście tych reform warto śledzić informacje od swoich lekarzy oraz aptek, aby mieć pewność, że zmiany systemowe nie wpłyną na proces odbioru przepisanych leków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *